Hana VÍCHOVÁ

Master's thesis

Sociální asistence jako nástroj prevence odebírání dětí z péče rodičů

Social assistance as an instrument of prevention for taking of children from parental care
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na sociální asistenci v rodině z pohledu sociálních pracovníků státního a nestátního sektoru. Hlavním cílem práce je hledání odpovědi na otázku, jak sociální asistence přispívá k prevenci odebírání dětí z péče rodičů, jak ji sociální pracovníci hodnotí a jak vnímají vzájemnou spolupráci státních a nestátních subjektů. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a výzkumnou …more
Abstract:
This thesis is focused on the social assistance in a family from the point of view of the state and non-state sector social workers. The principal aim of the thesis is to find an answer to the question - how the social assistance contributes to the prevention of taking children away from the family care as well as how the social workers assess and evaluate it and how they perceive mutual cooperation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2014
Accessible from:: 10. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Judita Kachlová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VÍCHOVÁ, Hana. Sociální asistence jako nástroj prevence odebírání dětí z péče rodičů. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 10. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií