Bc. Jaroslav NOVOTNÝ

Master's thesis

Analýza výsledků projektu Asistent prevence kriminality ve statutárním městě Karviná - řešení vybraných problémů sociálně vyloučené lokality.

Results Analysis of the Project Crime Prevention Assistant in the Statutory City of Karvina - Selected Problems Solving of the Socially Excluded Locality.
Anotácia:
Ve své diplomové práci se zabývám možnostmi eliminace sociálně patologických jevů ve statutárním městě Karviná prostřednictvím aplikace projektu Asistent prevence kriminality zaměřeného na využití specializovaných pracovníků ? asistentů prevence kriminality realizovaného v Programu prevence kriminality. Práci jsem zpracovával na základě výsledků řízených rozhovorů s asistenty prevence kriminality při …viac
Abstract:
My diploma thesis deals with the possibilities of elimination of the social pathological phenomena in the Statutory City of Karvina by means of the application of the Project Crime Prevention Assistant focused on the use of specialized staff - crime prevention assistants implemented in the Crime Prevention Programme. I evaluated in my thesis the results of structured interviews with the crime prevention …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2015
Zverejniť od: 2. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2015
  • Vedúci: PaedDr. Václav Bouřa

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÝ, Jaroslav. Analýza výsledků projektu Asistent prevence kriminality ve statutárním městě Karviná - řešení vybraných problémů sociálně vyloučené lokality.. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.7.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 7. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta