Bc. Jaroslav NOVOTNÝ

Master's thesis

Analýza výsledků projektu Asistent prevence kriminality ve statutárním městě Karviná - řešení vybraných problémů sociálně vyloučené lokality.

Results Analysis of the Project Crime Prevention Assistant in the Statutory City of Karvina - Selected Problems Solving of the Socially Excluded Locality.
Abstract:
Ve své diplomové práci se zabývám možnostmi eliminace sociálně patologických jevů ve statutárním městě Karviná prostřednictvím aplikace projektu Asistent prevence kriminality zaměřeného na využití specializovaných pracovníků ? asistentů prevence kriminality realizovaného v Programu prevence kriminality. Práci jsem zpracovával na základě výsledků řízených rozhovorů s asistenty prevence kriminality při …more
Abstract:
My diploma thesis deals with the possibilities of elimination of the social pathological phenomena in the Statutory City of Karvina by means of the application of the Project Crime Prevention Assistant focused on the use of specialized staff - crime prevention assistants implemented in the Crime Prevention Programme. I evaluated in my thesis the results of structured interviews with the crime prevention …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 7. 2015
Accessible from:: 2. 7. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 7. 2015
  • Supervisor: PaedDr. Václav Bouřa

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NOVOTNÝ, Jaroslav. Analýza výsledků projektu Asistent prevence kriminality ve statutárním městě Karviná - řešení vybraných problémů sociálně vyloučené lokality.. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.7.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 7. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta