Lucie IVÁNKOVÁ

Diplomová práce

Nezaměstnanost osob se zdravotním postižením

Unemployment of persons with disabilities
Anotace:
Hlavním cílem textu je zaměření se na bariéry při zaměstnávání osob se zdravotním postižením se specializaci na osoby s postižením tělesným. Předmětem kvalitativního výzkumného šetření je přiblížit zkušenosti osob pohybujících se na invalidním vozíku s integrací na trhu práce, a to prostřednictvím vyprávění jejich životního příběhu.
Abstract:
The main aim of this thesis is to focus on barriers that occur during hiring employees with disabilities, especially with physical disabilities. The subject of qualitative research is to describe the experience of physically disabled people in a wheelchair with their integration in the labour market, through telling their life story.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014
Zveřejnit od: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

IVÁNKOVÁ, Lucie. Nezaměstnanost osob se zdravotním postižením. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce