Vladimír CHALUPA

Bachelor's thesis

Hluboce založená svahová deformace na východních svazích Travného (Moravskoslezské Beskydy): interpretace geofyzikálních měření a dat z LIDARu

Deep-seated gravitational slope deformation on the eastern slope of the Travný Mt. (Moravskoslezské Beskydy Mts.): interpretation of geophysical measurements and LIDAR-based digital elevation model
Abstract:
Studovaná oblast na východních svazích Travného (Moravskoslezské Beskydy) je postižena dvěma základními typy svahových deformací. Nejdůležitějším tvarem reliéfu je výrazný protisklonný stupeň. Na základě jeho existence byly vypracovány dvě hypotézy o mechanismu jeho vzniku. Předmětem této práce je vyhodnocením dílčích výsledků analýz jednu z nastolených hypotéz zamítnout. Studovaná oblast byla nejprve …more
Abstract:
The study area is situated on the eastern slopes of Travný Mountain (Beskydy Mountains). This area is affected by two main types of slope deformations. The main landform is the distinct uphill-facing scarp. Two hypotheses were developed on the basis of its existence. The aim of this work is to refute one of the hypotheses using the results of several analyses. At first, the study area was subjected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2015
Accessible from:: 24. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 5. 2015
  • Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CHALUPA, Vladimír. Hluboce založená svahová deformace na východních svazích Travného (Moravskoslezské Beskydy): interpretace geofyzikálních měření a dat z LIDARu. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta