Mgr. Gabriela Klabačková

Diplomová práce

Postoj pomáhajících pracovníků v domovech pro seniory k aktivnímu životu ve stáří

Attitude of Support Workers in Homes for the Elderly to Active life of the Elderls
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postojem pomáhajících pracovníků v domovech pro seniory k aktivnímu životu ve stáří. Týká se toho, jakým způsobem pomáhající pracovníci v domovech pro seniory percipují, prožívají aktivní život ve stáří a jakým způsobem reagují na aktivní život ve stáří. Teoretická část obsahuje základní pojmy jako jsou stáří, aktivní život seniorů, aktivizace seniorů, teoretické přístupy …více
Abstract:
This thesis deals with the attitude of support workers in homes for the elderly to active life in the golden age. More specifically the thesis is deals with firstly how to support workers in homes for the elderly to perceive, exprience an active life in old age and secondly, how such workers respond to an active life in old age. The theoretical part includes basic concepts such as age, active life …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií