Bc. et Bc. Alice Brychtová

Diplomová práce

Správný psychomotorický vývoj dítěte jako předpoklad prevence školní neúspěšnosti

The correct psychomotorical development of child as precondition prevention of school success
Anotace:
V diplomové práci s názvem „ Správný psychomotorický vývoj dítěte jako předpoklad prevence školní neúspěšnosti“ se autorka zabývá pozorováním a analýzou psychomotorického vývoje dětí rozličných diagnóz a jejich pokrokem po zavedení intervenční péče. Tři části autorka věnovala teoretickým poznatkům ohledně psychomotorického vývoje od narození do 11 let a dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami …více
Abstract:
In the dissertation „Correct psychomotor development of child as precondition prevention of school success“ author deals with an observation and analysis of psychomotor development of children with various diagnosis and their progress after intervention care was introduced. First three parts author devoted to theoretical findings regarding psychomotor development from birth up to 11 years and in children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele