Bc. Iuliia Vasilenko

Master's thesis

Corporate social responsibility and its effectiveness for competitiveness of business

Corporate social responsibility and its effectiveness for competitiveness of business
Abstract:
Diplomová práce na téma „Společenská odpovědnost firem a její efektivita pro konkurenceschopnost podnikání“ je zaměřena na analýzu modelu CSR, zhodnocení jeho efektivity a doporučení ohledně zlepšení strategie CSR s cílem zvýšit konkurenceschopnost na trhu. Metody, které se používají hlavně v praktické části, jsou SWOT, Porterova analýza pěti sil a benchmarking.
Abstract:
The Diploma Thesis on topic “Corporate social responsibility and its effectiveness for competitiveness of business” is focused on the analysis of CSR model, evaluation of its efficiency and providing recommendations regarding improvements in CSR strategy in order to increase the competitiveness in the market. Methods which are mainly used in practical part are SWOT, Porter's Five Forces analysis and …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní