Eva MÁČOVÁ

Master's thesis

Příspěvek k recepci uměleckých děl v teorii a praxi

Constribution to the Reception of Art Works in Theory and Practise
Anotácia:
Tato práce se zabývá problematikou vnímání uměleckých děl. Teoretická část toto téma navozuje. Uvádí nejčastější faktory ovlivňující naše vnímání a posuzování děl a sleduje je i z pozice výtvarného pedagoga. Praktická část se získané poznatky snaží zúročit v souboru komorních objektů ze skla a také je ověřuje v pedagogické práci s dětmi v galerii.
Abstract:
This thesis deals with the problems of reception of art works. The theoretical part induces this theme. It lists the most common factors which influencing our perception and assessment of art works and watching them from the position of art teacher. The practical part is trying to work with these findings in the glass objects and is also verified in the pedagogical work with children in the gallery …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zverejniť od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Věra Vejsová, akad. mal.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÁČOVÁ, Eva. Příspěvek k recepci uměleckých děl v teorii a praxi. Č. Bud., 2013. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses z95bh1 z95bh1/2
30. 4. 2013
Složky
Soubory
Bulánová, L.
1. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.