Bc. Stanislava Černá

Bakalářská práce

Kriminalita mladistvých

The criminality of the youth
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je problematika jednoho z nejzávažnějších společenských problémů, a to kriminalita mládeže a její řešení v trestně právní rovině. V první teoretické části práce jsou popsány jak právní předpisy, které je nutno při řešení kriminality mládeže dodržovat, aby byla zachována veškerá práva mladistvého pachatele, tak podmínky pro trestní odpovědnost mladistvého a základní zásady …více
Abstract:
The theme of this bachelor thesis is of one the most serious social problems, the criminality of youth and dealing with this problem at the level of criminal law. The first, theoretical, part of this thesis describes the legislation which is necessary to be adhered when dealing with youth criminality in order to respect the rights of juvenile offenders. It also describes the circumstances for juvenile …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Jonáková
  • Oponent: Ing. Jan Novak, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní