Bc. Stanislava Černá

Bachelor's thesis

Kriminalita mladistvých

The criminality of the youth
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je problematika jednoho z nejzávažnějších společenských problémů, a to kriminalita mládeže a její řešení v trestně právní rovině. V první teoretické části práce jsou popsány jak právní předpisy, které je nutno při řešení kriminality mládeže dodržovat, aby byla zachována veškerá práva mladistvého pachatele, tak podmínky pro trestní odpovědnost mladistvého a základní zásady …more
Abstract:
The theme of this bachelor thesis is of one the most serious social problems, the criminality of youth and dealing with this problem at the level of criminal law. The first, theoretical, part of this thesis describes the legislation which is necessary to be adhered when dealing with youth criminality in order to respect the rights of juvenile offenders. It also describes the circumstances for juvenile …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2017
  • Supervisor: JUDr. Tereza Jonáková
  • Reader: Ing. Jan Novak, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní