Mgr. Hana Sedláková

Bachelor's thesis

Přínosy a negativa trestu obecně prospěšných prací a role Probační a mediační služby ČR ve vybraném regionu

Benefits and drawbacks of community work and role of the Probation and Mediation Service in the selected region
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na trest obecně prospěšných prací a zejména na účel tohoto trestu, jeho přínosy a negativa pro organizaci, společnost a samotné odsouzené z pohledu poskytovatelů místa pro výkon trestu. Zároveň je zde zmíněn názor na spolupráci mezi poskytovateli a Probační a mediační službou ČR. Teoretická část vysvětluje pojmy trest, alternativní tresty se zaměřením na trest obecně …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on community services and in particular the purposes of this punishment, its benefits and drawbacks for organizations, society and convicts from the perspective of organizations which are providing positions for the execution of this punishment. There is also mentioned an opinion about cooperation between organizations and Probation and Mediation Service. The theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2015
  • Supervisor: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Markéta Geregová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií