Mgr. Hana Sedláková

Bakalářská práce

Přínosy a negativa trestu obecně prospěšných prací a role Probační a mediační služby ČR ve vybraném regionu

Benefits and drawbacks of community work and role of the Probation and Mediation Service in the selected region
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na trest obecně prospěšných prací a zejména na účel tohoto trestu, jeho přínosy a negativa pro organizaci, společnost a samotné odsouzené z pohledu poskytovatelů místa pro výkon trestu. Zároveň je zde zmíněn názor na spolupráci mezi poskytovateli a Probační a mediační službou ČR. Teoretická část vysvětluje pojmy trest, alternativní tresty se zaměřením na trest obecně …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on community services and in particular the purposes of this punishment, its benefits and drawbacks for organizations, society and convicts from the perspective of organizations which are providing positions for the execution of this punishment. There is also mentioned an opinion about cooperation between organizations and Probation and Mediation Service. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Markéta Geregová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií