Vladislav Šupa

Bachelor's thesis

Transformace výsledku hospodaření na základ daně a analýza míry efektivního zdanění u podnikatelských subjektů v ČR

Transformation of the profit and loss into the tax base and analysis of the effective tax rate for business entities in the Czech Republic
Abstract:
Bakalářská práce řeší problematiku stanovení výše daně z příjmů právnických osob u podnikatelských právnických osob sídlících v České republice a dále se práce zabývá problematikou efektivních sazeb daně z příjmů právnických osob. Cílem této práce je popsat průběh stanovení daně z příjmů právnických osob a to od vzniku výsledku hospodaření přes transformaci na základ daně až po výslednou daňovou povinnost …more
Abstract:
The bachelor thesis solves the issue of determination of the corporate income tax for the legal corporate entities based in the Czech Republic and it looks into the issue of effective corporate tax rates. The aim of thesis is to describe a course of a corporate income tax determination from the origin of earnings before tax, through a transformation to tax base and to final tax duty. Another aim of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 2. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2017
  • Supervisor: Martin Dvořák
  • Reader: Miloslav Janhuba

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70645