Bc. Nelia Šymon

Master's thesis

Uplatnění psychologie v marketingu

The application of psychology in marketing
Abstract:
Daná diplomová práce se věnuje uplatnění psychologie v marketingu. V teoretické části práce je provedeno hodnocení významu psychologických přístupů v oblasti marketingu a charakterizuje se vliv emocí a motivace na spotřebitele. Význam psychologie v marketingu je rozebírán s ohledem na různé přístupy, které existují vůči spotřebnímu chování. V rámci zkoumání psychologie reklamy jsou stanovena jednotlivá …more
Abstract:
The thesis deals with the application of psychology in marketing. The theoretical part of the thesis evaluates the importance of psychological approaches in marketing and characterizes the influence of emotions and motivation on consumers. The importance of psychology in marketing is discussed with regards to the different approaches that exist to influence consumer behavior. Individual stages of advertisement …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze