Bc. Dominik Moser

Master's thesis

Product placement ve filmu LEGO příběh a LEGO Batman film

Product Placement in The Lego Movie and The Lego Batman Movie
Anotácia:
Marketingové komunikační nástroje jsou stále více rozvíjeny a spojovány s médiálními strategiemi. Jak tyto nástroje fungují v prostředí filmového průmyslu? Předložená magisterská diplomová práce se zaměřuje na jeden z nástrojů, který v poslední době nabývá na významnosti - product placement. Zkoumána je především strategie v umisťování product placementu ve filmech, konkrétně ve filmových blockbusterech …viac
Abstract:
Marketing communication tools are being more and more developed and associated with the media strategies. How do these tools work in the film industry? Submitted master thesis is focusing on one of the tools which is increasing it’s importance – product placement. Primarily is researched the strategy of product placement in films, specifically in blockbusters which are one of the main platforms for …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedúci: Mgr. Pavlína Míčová
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta