Bc. Dominik Moser

Master's thesis

Product placement ve filmu LEGO příběh a LEGO Batman film

Product Placement in The Lego Movie and The Lego Batman Movie
Abstract:
Marketingové komunikační nástroje jsou stále více rozvíjeny a spojovány s médiálními strategiemi. Jak tyto nástroje fungují v prostředí filmového průmyslu? Předložená magisterská diplomová práce se zaměřuje na jeden z nástrojů, který v poslední době nabývá na významnosti - product placement. Zkoumána je především strategie v umisťování product placementu ve filmech, konkrétně ve filmových blockbusterech …more
Abstract:
Marketing communication tools are being more and more developed and associated with the media strategies. How do these tools work in the film industry? Submitted master thesis is focusing on one of the tools which is increasing it’s importance – product placement. Primarily is researched the strategy of product placement in films, specifically in blockbusters which are one of the main platforms for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Pavlína Míčová
  • Reader: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta