Martin Rejchrt

Master's thesis

Nástroje na podporu řízení pracovních týmů - výběr vhodného task management nástroje pro společnost BNM, s.r.o.

Tools for team management support - selection of a suitable task management tool for BNM, s.r.o.
Abstract:
Diplomová práce řeší výběr softwarového nástroje z oblasti task managementu, kde je výběr přizpůsoben požadavkům a potřebám společnosti BNM, s. r. o. Požadavky výše jmenované firmy vycházejí z vypozorovaných problémů. Práce se zabývá popisem návrhu jejich nápravy a důležitou součástí je také teoretický základ stojící mimo jiné na vysvětlení teorie týmu a týmové spolupráce. Pro stanovení technologického …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to select a suitable task management tool with regards to specific requirements of BNM, s.r.o. company. The list of requirements was compiled based on author's work experience at the particular company. Last but not least the thesis is focused on a solution of identified issues while the theoretical part explains the teamwork theory and team collaboration. Further …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 10. 2015
  • Supervisor: Václav Oškrdal
  • Reader: Antonín Pavlíček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45009