Theses 

Řízení lidských zdrojů a podniková kultura ve vybraném podniku – Johana ŠTACHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Johana ŠTACHOVÁ

Bakalářská práce

Řízení lidských zdrojů a podniková kultura ve vybraném podniku

Human resources management and corporate culture in selected company

Anotace: Cílem bakalářské práce je charakterizovat řízení lidských zdrojů ve vztahu k podnikové kultuře za pomoci specifikace jejích rozhodujících dimenzí ve vybraném podniku. Teoretická část práce specifikuje řízení lidských zdrojů, podnikovou kulturu a kulturní dimenze podnikové kultury ve znalostní ekonomice. V praktické části jsou použity kvalitativní a kvantitativní metody zkoumání. Dotazník VSM 94&2013 je hlavní metodou výzkumu. Doplňkovými metodami jsou pozorování, analýza obsahu podnikových dokumentů a neřízené rozhovory. Na základě toho jsou navrženy změny, které přispějí k posunu podnikové kultury ke znalostní ekonomice. Dobře nastavená podniková kultura napomáhá zlepšení v oblasti řízení lidských zdrojů.

Abstract: The aim of this bachelor´s thesis is to describe human resources management and its relation to corporate culture of selected company with the help of the specification of critical dimensions of corporate culture. The theoretical part of this thesis describes human resources management, corporate culture and cultural dimensions in knowledge economy. Quantitative and qualitative methods are used for research in the practical part. VSM 94&2013 questionnaire is used as a primary method. Additional methods are observation, analysis of company's documents and unguided interviews. On this basis are suggest changes that should shift a corporate culture of a firm to a knowledge economy. Well adjusted corporate culture helps to improve the area of human resources management.

Klíčová slova: řízení lidských zdrojů, podniková kultura, dotazník VSM 94&2013

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41143 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

ŠTACHOVÁ, Johana. Řízení lidských zdrojů a podniková kultura ve vybraném podniku. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 1. 2019 02:07, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz