Alžběta HOLANOVÁ

Master's thesis

Obsahově a jazykově integrované vyučování pro žáky mladšího školního věku.

Content and language integrated learning for young learners.
Abstract:
Diplomová práce se zabývá metodou CLIL - obsahově a jazykově integrovaným vyučováním, se zaměřením na výuku slovní zásoby. Hlavním cílem práce bylo zjistit jazykové rozdíly mezi žáky čtvrtých tříd, kteří podstoupili vyučování metodou CLIL a žáky, kteří byli vyučováni běžnými metodami. K získání výsledků jsem použila metodu didaktických testů, které byli vyplněny před zahájením výuky metodou CLIL a …more
Abstract:
Thesis focuses on the CLIL method - Content and Language Integrated Learning specificaly aimed at the vocabulary learning. The main goal is to map out the language level differences between fourth graders educated by CLIL and the test group which was taught by common methods. I used standardised tests to compare the results of the test group and CLIL learners´ group. These were taken before and afterwards …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 5. 2019
  • Supervisor: Mgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOLANOVÁ, Alžběta. Obsahově a jazykově integrované vyučování pro žáky mladšího školního věku.. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta