Alžběta HOLANOVÁ

Master's thesis

Obsahově a jazykově integrované vyučování pro žáky mladšího školního věku.

Content and language integrated learning for young learners.
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá metodou CLIL - obsahově a jazykově integrovaným vyučováním, se zaměřením na výuku slovní zásoby. Hlavním cílem práce bylo zjistit jazykové rozdíly mezi žáky čtvrtých tříd, kteří podstoupili vyučování metodou CLIL a žáky, kteří byli vyučováni běžnými metodami. K získání výsledků jsem použila metodu didaktických testů, které byli vyplněny před zahájením výuky metodou CLIL a …viac
Abstract:
Thesis focuses on the CLIL method - Content and Language Integrated Learning specificaly aimed at the vocabulary learning. The main goal is to map out the language level differences between fourth graders educated by CLIL and the test group which was taught by common methods. I used standardised tests to compare the results of the test group and CLIL learners´ group. These were taken before and afterwards …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2019
  • Vedúci: Mgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLANOVÁ, Alžběta. Obsahově a jazykově integrované vyučování pro žáky mladšího školního věku.. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta