Daria BARSKA

Bakalářská práce

Employee motivation in an organization. Case study of employee motivation methods in an organization in the Czech Republic.

Employee motivation in an organization. Case study of employee motivation methods in an organization in the Czech Republic.
Abstract:
The bachelor thesis deals with motivation theories, motivation through rewards and difficulties with demotivated employees. The thesis is divided into theoretical and practical parts. There is included information about business, employee motivation, motivation theories, motivation through rewards and employee demotivation in the theoretical part. Practical part includes study questionnaire of three …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá motivačními teoriemi, motivací prostřednictvím odměn a potížemi s demotivovanými zaměstnanci.Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je zahrnuta informace o byznysu, motivaci zaměstnanců, motivaci prostřednictvím odměn a demotivaci zaměstnanců. Praktická část zahrnuje vlastní studií dotazník tří českých firem o jejich motivaci zaměstnanců, …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Alok Kumar, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARSKA, Daria. Employee motivation in an organization. Case study of employee motivation methods in an organization in the Czech Republic.. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina