Bc. Jiří Průcha

Diplomová práce

Finanční plán sociálního podnikání v neziskové organizaci

Financial plan for social enterprise in the non-profit organization
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou strategického finančního plánování. Hlavním cílem práce je sestavit plnohodnotný finanční plán budoucího vývoje, který je aplikován na sociální podnikání v rámci neziskové organizace. V práci jsou provedeny veškeré analýzy potřebné ke stanovení současného stavu podniku a jeho vyhodnocení. Je vytvořena SWOT analýza, Porterova analýza a marketingová analýza. Dále …více
Abstract:
The thesis deals with issue of the strategic financial planning. The main aim is to assemble a full-value financial plan of future development, which is applied to social enterprise in the non-profit organization. There are made all analyses in the thesis needed to determine the current state of the company and its evaluation. There are created SWOT analysis, Porter analysis and marketing analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: Ing. Václav Leinweber, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní