Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Environmentální věda

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Use of Geographic Information System in Environmental Science
 (Ondřej Sáňka)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xp2hp/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Modelování environmentální distribuce persistentních polutantů
 (Jiří Komprda)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fx6wp/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Numerická stabilita v environmentálním modelování s neurčitostmi
 (Jaroslav Urbánek)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zsh3z/ | Matematika / Matematické modelování a numerické metody | Theses on a related topic

Dynamické stochastické modelování pro optimalizaci environmentálních parametrů
 (Obiora Sam Ezeora)

2018, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wgm05y// | Electrical Engineering and Informatics / Information, Communication and Control Technologies | Theses on a related topic

Use of Geographic Information System in Environmental Science
 (Ondřej Sáňka)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xp2hp/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Kvantitativní srovnání publikací v oblasti znečištění prostředí mikroplasty a výdajů na výzkum a vývoj ve vybraných zemích EU
 (Klaudie Volhejnová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ymg60s// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Vývoj města Louny v prostředí geografických informačních systémů
 (Jana VOSTRÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//rllnwf// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Historie hornictví na Chomutovsku v prostředí geografického informačního systému
 (Pavlína KUBEŠOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//o9t0oy// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Ekonomické zhodnocení přínosů zavedení využití geografických informačních systémů do prostředí vybrané firmy
 (Lukáš Pospíšil)

2022, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ko2a15// | Ekonomika a management / Management podniku | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)