Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

demineralizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Demineralizace důlních vod hnědouhelných lokalit pomocí elektrolýzy.
 (Veronika Matúšková)

2015, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110392 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Theses on a related topic

Problematika a výskyt demineralizací skloviny u pacientů léčených fixními ortodontickými aparáty
 (Monika Halamová)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/auca2/ | Specializace ve zdravotnictví / Dentální hygienistka | Theses on a related topic

Výskyt a léčba kostních změn u pacientů s chronickou pankreatitidou
 (Hana Dujsíková)

2009, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n031g/ | Vnitřní nemoci (čtyřleté) / Vnitřní nemoci | Theses on a related topic

Výživa ve vztahu k zubnímu kazu
 (Kristýna Kunická)

2015, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//zqzv6o// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Management iniciální kazivé léze
 (Veronika Slezáková)

2021, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ype9p/ | Dentální hygiena / | Theses on a related topic

Účinky vybraných chemických látek na zubní tkáně člověka
 (Pavlína Hlavatá)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kbkco/ | Antropologie / | Theses on a related topic