Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

detekce obsazenosti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Detekce obsazenosti parkovacích míst pomocí algoritmu strojového učení bez učitele
 (Václav Bilský)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116282 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Detekce obsazenosti parkoviště ze stereo obrazů pomocí metody grafových řezů
 (Ondřej Kroupa)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106082 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

METODY OBRAZOVÉ DETEKCE OBSAZENOSTI ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU
 (Zdeněk Šilar)

2013, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//cwzarm// | Elektrotechnika a informatika / Informační, komunikační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Detekce obsazenosti parkovacích míst pomocí algoritmu strojového učení s učitelem
 (Michal Šamaj)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104058 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Detekce obsazených a volných míst na parkovišti pomocí příznakového rozpoznání
 (Ondřej Lazarczyk)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104271 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Využití kamerových systémů pro detekci volných parkovacích míst
 (Dominik Kocián)

2020, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//didvmy// | Řídicí a informační systémy / | Theses on a related topic

Řídicí jednotka kolejových úseků modelové železnice
 (Patrik ALBRECHT)

2020, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bs1oig// | Aplikovaná elektrotechnika / | Theses on a related topic

Návrh a realizace nízkonákladového systému pro měření vybraných parametrů v dopravním provozu
 (Lukáš Jícha)

2020, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140429 | Řídicí a informační systémy / | Theses on a related topic

Algorithms for Image Analysis in Traffic Surveillance Systems
 (Tomáš Fabián)

2014, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110415 | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Informatika | Theses on a related topic