Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

indikatory chudoby

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Komparace efektivity měření chudoby v rámci Evropské unie a volba optimálních indikátorů chudoby v ČR
 (Jana VAVERKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3nkds7// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Míra ohrožení chudobou jako indikátor chudoby v Evropě ? analýza vlastností a vypovídací schopnosti
 (Martin Zelený)

2006, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/55023 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic

Laekenské indikátory chudoby a sociální vyloučení
 (Kateřina PEŠKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//lsz3sy// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Rozšíření chudoby ve světě a jeho změny
 (Lenka Láchová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fyp56/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Koncepce a tvorba map chudoby (ve vybraném regionu světa)
 (Andrea Chalupská)

2006, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rb7cj/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Problematika chudoby u seniorů v kontextu sociální práce
 (Iva Šourková)

2019, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11091 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Přístupy k měření chudoby se zaměřením na členské státy EU
 (Jana Zelenková)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/49037 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Projevy chudoby v regionech ČR
 (Zuzana Ďuriová)

2017, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//nqdgog// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu | Theses on a related topic

Vliv vládnutí na snižování chudoby: analýza napříč zeměmi
 (Alena Volná)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128083 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Problém absolutní chudoby v afrických zemích
 (Zuzana ŠOREJSOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//y4oq6g// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)