Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

socialni sluzba mental disability

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Sociální služby sociální rehabilitace a chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením - případová studie
 (Barbora Dufková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n6ryh/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Změny ve způsobu poskytování pobytové služby sociální péče osobám s mentálním postižením
 (Marcela Bokůvková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jnvft/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Chráněné bydlení - sociální služba pro lidi s mentálním postižením
 (Alice Chlebounová)

2018, Diplomová práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5282 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Vliv terapeutických dílen na klienty s mentálním postižením v zařízení se sociální službou "Zámeček Střelice"
 (Zuzana Roubalová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u94wj/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Vliv sociálně terapeutické dílny na chování a sociální začlenění jedince s mentálním postižením
 (Petra Illková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w7ufi/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby Speciální pedagogika pro učitele středních škol | Theses on a related topic

Sociální služby statutárního města Havířova
 (Martin Hajda)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/mw6n7/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Individuální plánování u mentálně postižených uživatelů sociální služby podpora samostatného bydlení
 (Michaela Vláčilová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zyrdyr// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Sociální služby pro osoby s mentálním postižením
 (Štěpán PEŠL)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//uaqsi8// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Nabídka a dostupnost sociálních služeb zaměřených na pomoc rodinám pečujících o dítě s mentálním postižením
 (Kristýna Kotasová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/clcso/ | Humanitní studia / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociální služby pro osoby s těžkým zdravotním postižením ve Zlínském kraji
 (Renata Pospíšilová)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gxutw/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)