Theses 

Branding in the Czech Republic. Etymology of some business terms with focus on cultural aspects of branding strategy in the Czech Republic. – Natálie KOSTOHRYZOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Natálie KOSTOHRYZOVÁ

Bakalářská práce

Branding in the Czech Republic. Etymology of some business terms with focus on cultural aspects of branding strategy in the Czech Republic.

Branding in the Czech Republic. Etymology of some business terms with focus on cultural aspects of branding strategy in the Czech Republic.

Abstract: The main purpose of this bachelor thesis is to analyse branding and marketing strategies of foreign companies in the Czech Republic. It also aims to discover any uniqueness in Czech customers' behaviour. The theoretical part gives a definition of the term "brand" and describes the branding strategy of a company. A brief etymological background of business terms is included as well as a description of all the aspects of the brand companies need to adapt locally when expanding abroad. In the practical part, attention is paid to specific foreign companies operating on the Czech market and to the extent to which their branding strategies were adapted to local culture. The results of a questionnaire, distributed to marketing specialists of those companies, feature charts accompanied by verbal analysis of the answers obtained.

Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat branding a marketingové strategie zahraničních firem v České republice. Práce si také klade za cíl odhalit jakékoliv existující specifičnosti v chování českých zákazníků. Teoretická část definuje termín "obchodní značka" a popisuje strategii značky společnosti. Také je zde zahrnuta stručná etymologie obchodních termínů a popis všech aspektů značky, které musí společnosti lokálně přizpůsobit, když rozšiřují svoji působnost do zahraničí. V praktické části je pozornost věnována konkrétním zahraničním společnostem fungujícím na českém trhu a je analyzována míra, do které tyto společnosti musely přizpůsobit své branding strategie lokální kultuře. Výsledky dotazníku, který byl rozšířen mezi marketingové specialisty těchto společností, jsou prezentovány pomocí grafů doplněných slovní analýzou získaných odpovědí.

Keywords: obchodní značka, branding strategie, marketing, chování spotřebitele, zahraniční společnost, Česká republika, etymologie

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. Jana Havlíčková, M.B.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=78039 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

KOSTOHRYZOVÁ, Natálie. Branding in the Czech Republic. Etymology of some business terms with focus on cultural aspects of branding strategy in the Czech Republic.. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 08:44, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz