Bc. Jaroslav Veverka

Diplomová práce

Fúze a akvizice jako forma restrukturalizace a rozvoje podniku

Mergers and acquisitions as a form of restructuring and business development
Anotace:
Abstrakt Jedná se o popis postupu společností ve skupině ENERGO GROUP od jejich prvopočátku. Tyto společnosti se zabývají převážně získáváním průmyslových, stavebních, elektro-technických, projekčních a dalších druhů zakázek. Celá tato skupina bude zahrnovat následující firmy: Důlní a.s., Stavební a.s., Elektro a.s., Vysokonapěťová s.r.o., Finanční a.s., Servisní a.s. a Montážní a.s.. Po splnění mnoha …více
Abstract:
Abstract This is a description of the procedure, an affiliate of the Energy Group from the beginning. These companies are principally engaged in the acquisition of industrial, construction, electro-technical, design and other types of contracts. The whole group will include the following companies: Mining Inc., Construction Inc., Electronics Inc., High voltage Ltd., Financial Inc., Service Inc. and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2010
  • Vedoucí: Ing. Petr Vaškovic
  • Oponent: Mgr. Jiří Horký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní