Bc. Michaela Jelínková

Master's thesis

Různé názory na výkon OSPOD

Different opinions on the execution of authority for social and legal protection of children
Anotácia:
Tématem diplomové práce je problematika různých názorů veřejnosti na výkon sociálně právní ochrany dětí. Jejím hlavním cílem je zjistit, jaké zkušenosti se sociálními pracovníky zaměstnanými u orgánu sociálně-právní ochrany dětí mají občané, kteří využili jejich služeb či kteří s nimi profesně přišli do bližšího kontaktu. Předložená práce má za cíl zjistit, jaké názory na profesní činnost sociálních …viac
Abstract:
The topic of thesis is to study the public opinion on execution of Authority for social and legal protection of children. The main goal is to find the experience from citizens, who had to deal with the authority and its employees. The main goal of this thesis was to find out what opinions citizens had on the professional activities of social workers employed by child welfare authorities, depending …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/gcj1k/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedúci: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
  • Oponent: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě