Mgr. Jarmila Matochová, Ph.D.

Rigorózní práce

Podpůrná dimenze institucionální a preventivně výchovné edukace

Supportive Dimension in Institutional Care Facilities and in Educational Care Centers
Anotace:
Tématem rigorózní práce jsou možnosti podpory dítěte s problémovým chováním v podmínkách institucionální a preventivně výchovné edukace. Podporu tematizujeme v kontextu speciálně pedagogických paradigmat i paradigmat spolupracujících oborů. Výchozím myšlenkovým bodem nám je inkluzivní pojetí edukace. Pozornost soustředíme zejména na naplňování potřeb dětí s problémovým chováním z jejich sociálních …více
Abstract:
This thesis aims to describe the problematic of support of a child with challenging behaviour in institutional care facilities and in educational care centres. Supportive process is presented in the context of the theoretical paradigms in the field of special education and related fields as well. The concept of inclusive education is our overarching framework. Main focus is put on the issue of fulfilment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 11. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta