Bc. Tomáš Cvrk

Diplomová práce

Efektivní online kampaň pro uvedení nové internetové televize TV ONE

Effective online campaign for starting-up new internet television TV ONE
Anotace:
Diplomová práce nejdříve definuje pojem Integrované marketingové komunikace a způsobu jak jí lze dosáhnout. Další část se zabývá problematikou situačních analýz na různých tržních úrovních. Popisuje segmentaci spotřebních trhů a následné techniky targetingu a positioningu. Obsáhle se věnuje problematice internetového marketingu, popisuje jednotlivé části komunikačního mixu a možnosti zhodnocení zpětné …více
Abstract:
This thesis first defines the concept of integrated marketing communication, and how it can be achieved. Another part deals with the situational analysis at different market levels. It describes the segmentation of consumer markets and subsequent targeting and positioning techniques. Comprehensively deals with the issue of Internet marketing, describes the communication mix and the possibility of evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Evžen Staněk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní