MgA. Růžena Dvořáková

Diplomová práce

Pedagog Rudolf Walter a Komorní hry radosti ze života

Educator Rudolf Walter and Chamber playing the Joy of life
Anotace:
JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér doc. Mgr. Aleše Bergmana, Ph.D a doc. Mgr. Jany Hlaváčkové Činoherní herectví Pedagog Rudolf Walter a Komorní hry Radosti ze života Diplomová práce Autor práce: Růžena Dvořáková Vedoucí práce: doc. PhDr. Margita Havlíčková Oponent práce: Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D. Brno 2012 Bibliografický záznam Dvořáková, Růžena. Pedagog Rudolf …více
Anotace:
FORMAČNÍ ZDROJE............................................................................................... 61 LITERATURA................................................................................................................................... 61 OSTATNÍ ZDROJE........................................................................................................................... 61 SEZNAM …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Margita Havlíčková
  • Oponent: Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/f3gnm/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Činoherní herectví