Vlastimil KOVAŘÍK

Bakalářská práce

Multikulturní kompetence policistů v Přerově

Multicultural Competence of Policemen in Přerov
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem multikulturních kompetencí policistů. Teoretická část pojednává o multikulturní výchově a popisuje systém vzdělávání a školení multikulturní výchovy na policejních školách. Praktická část formou dotazníkového šetření zjišťuje úroveň multikulturních znalostí, dovedností a postojů policistů sloužících v přímém výkonu služby na obvodních odděleních v Přerově, které jsou …více
Abstract:
The bachelor thesis is concerned with theme of multicultural competences of policemen. The theoretical part deals with multicultural education and describes a system of education and training of multicultural education at police schools. The practical part finds out a form of questionnaire the level of multicultural knowledge, skills and attitude policemen, who are directly on duty at district section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012
Zveřejnit od: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVAŘÍK, Vlastimil. Multikulturní kompetence policistů v Přerově. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika