Veronika ŠÁMALOVÁ

Bachelor's thesis

Pracovní tábory na území Protektorátu Čechy a Morava a Slovenském štátu: účel, paralely, vyrovnání

Labor camps in Protectorate of Bohemia and Moravia and in Slovak state: purpose, paralels, reconciliation
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o problematice pracovních táborů, které byly zřízeny Protektorátem Čechy a Morava a Slovenským štátem v letech 1940-1941. Na území Protektorátu se jedná o Lety u Písku a o Hodonín u Kunštátu a ve Slovenském štátu o pracovní tábory Nováky, Sereď a Vyhne. V práci je představeno, jakým způsobem státy řešily židovskou a romskou otázku po rozpadu Druhé republiky česko-slovenské …more
Abstract:
This Bachelor thesis focuses on issues of labour camps, which were founded by Protectorate of Bohemia and Moravia and Slovak state between years 1940-1941. The thesis deal with labour camp of Lety u Písku and labour camp of Hodonín u Kunštátu in area of Protectorate of Bohemia and Moravia. In case of Slovak state direct at labour camp of Novaky, labour camp of Sereď and labour camp of Vyhne. In this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jan Musil

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠÁMALOVÁ, Veronika. Pracovní tábory na území Protektorátu Čechy a Morava a Slovenském štátu: účel, paralely, vyrovnání. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta