Mgr. Markéta Holíková

Bachelor's thesis

Mutismus u dívky předškolního věku

Mutism girl of preschool age
Abstract:
Schopnost komunikace, především osvojení mluvené a psané řeči, je důležitou podmínkou rozvoje osobnosti. Funkční nebo systémové narušení jedné nebo více oblastí vývoje řeči, které může být dominantním příznakem nebo součástí jiných poruch a onemocnění, nazýváme narušený vývoj řeči a dále narušená komunikační schopnost. Mezi typy narušené komunikační schopnosti patří i mutismus. Mutismus je psychogenně …more
Abstract:
Communication skills, especially learning to spoken and written language is an important condition for the development of personality. A functional or systemic disruption of one or more areas the speech development, which may be the dominant symptom or part of other disorders and diseases, are called defect development of speech and disturbed communication ability as well. Among the types of disturbed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2014
  • Supervisor: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Reader: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta