Mgr. Markéta Holíková

Bakalářská práce

Mutismus u dívky předškolního věku

Mutism girl of preschool age
Anotace:
Schopnost komunikace, především osvojení mluvené a psané řeči, je důležitou podmínkou rozvoje osobnosti. Funkční nebo systémové narušení jedné nebo více oblastí vývoje řeči, které může být dominantním příznakem nebo součástí jiných poruch a onemocnění, nazýváme narušený vývoj řeči a dále narušená komunikační schopnost. Mezi typy narušené komunikační schopnosti patří i mutismus. Mutismus je psychogenně …více
Abstract:
Communication skills, especially learning to spoken and written language is an important condition for the development of personality. A functional or systemic disruption of one or more areas the speech development, which may be the dominant symptom or part of other disorders and diseases, are called defect development of speech and disturbed communication ability as well. Among the types of disturbed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta