MgA. Markéta ŠVÁBOVÁ

Bakalářská práce

Nezisková organizace UNICEF - kampaň TAP PROJECT

Non-profit Organization UNICEF-TAP PROJECT Campaign
Anotace:
Cílem práce je charakteristika neziskového sektoru, analýza společnosti UNICEF, rozbor kampaně UNICEF TAP PROJECT a srovnání s ostatními projekty. Teoretická část práce popisuje neziskový sektor, jeho cíle, poslání, financování, marketing i sociální reklamu, která je spojená s kampaní. Podstatou teoretické části je pro-fil neziskové organizace UNICEF a téma ?problematika nedostatku pitné vody ? podpora …více
Abstract:
The objectives of this thesis are the characterization of the non-proft sector and the analysis of UNICEF and its campaign called UNICEF TAP PROJECT including the comparison of the campaign with other projects. The theoretical part deals with the non-profit sector, its goals, missions, financing, marketing and social advertising which is related to the campaign. The essence of the theo-retical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVÁBOVÁ, Markéta. Nezisková organizace UNICEF - kampaň TAP PROJECT. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace