Bc. Šárka Pelikánová

Diplomová práce

Diverzita flóry města Znojma

Diversity of flora in the city Znojmo
Anotace:
Diplomová práce se zabývá floristickou studií Znojma a jeho blízkého okolí, tedy obcí Přímětice, Dobšice, Hradiště a přírodní památky Kaolinka. Navazuje na práci bakalářskou, ve které byly zpracovány přírodní poměry dané oblasti, a byl zhotoven seznam taxonů, které se zde v minulosti údajně vyskytly. Vymezená plocha má rozlohu necelých 12 km2 a rozkládá se v nadmořské výšce přibližně 203–340 m n. m …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the floristic study of Znojmo and its surroundings, including Přímětice, Dobšice, Hradiště and the natural monument Kaolinka. It follws on my bachelor thesis in which the natural conditions of the area have been processed, and a list of taxa that has been reported here in the past. The study area is almost 12 km2 large and is situated approximately 203–340 m above sea …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekologická a evoluční biologie / Učitelství biologie pro střední školy