Bc. Eva SÝKOROVÁ

Diplomová práce

Eticko-psychologické kontexty vztahu sociálního pracovníka a klienta

Ethical-psychological Contexts of a Relationship between a Social Worker And a Client
Anotace:
Práce reflektuje vztah sociálního pracovníka a klienta v eticko-psychologických kontextech a zprostředkovává porozumění jeho významu. Informuje o podmínkách vytváření optimálního vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem, ale i o rizicích, které mohou vzájemný vztah narušovat, zejména o riziku moci. V práci je charakterizován sociální pracovník, klient a jejich vztah z hlediska profesní etiky. Má …více
Abstract:
The thesis reflects a relationship between a social worker and a client within ethical-psychological contexts and provides understanding of its significance. It gives an insight into conditions for establishing an optimum relationship between a social worker and a client and into risks that may disturb the mutual relationship, especially the risk of power. The terms of social worker, client and their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2013
Zveřejnit od: 8. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Ing. Marie Lhotová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SÝKOROVÁ, Eva. Eticko-psychologické kontexty vztahu sociálního pracovníka a klienta. Č. Bud., 2013. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 8. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 261z28 261z28/2
8. 4. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
8. 4. 2013
Bulanova, L.
9. 4. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.