Bc. Kateřina Kyjovská

Diplomová práce

Využití reminiscenční terapie pro udržení komunikačního potenciálu u osob s demencí

Using of reminiscence therapy for keeping of communication skills of people suffering from dementia
Anotace:
Téma bakalářské práce je Využití reminiscenční terapie pro udržení komunikačního potenciálu u osob s demencí. Práce se skládá ze čtyř kapitol. První, druhá a třetí kapitola obsahuje teoretická východiska pro zpracování části praktické. Zabývá se tématy jako projevy stáří, komunikační obtíže u osob v pokročilém věku a aktuálními trendy v péči o seniory, včetně reminiscenční terapie. Čtvrtá kapitola …více
Abstract:
The theme of this Master´s thesis is utilization of reminiscence therapy to maintain communication skills of people suffering from dementia. The thesis is divided into four chapters. The first, the second and the third chapters contain theoretical information important for implementation of the practical part of thesis. They are engaged in typical manifestations of old age, individual types of dementia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta