Mgr. Marie Bastlová

Bachelor's thesis

Absolventi na trhu práce – pomoc poskytovaná absolventům úřadem práce a jinými institucemi v lokalitě Třebíčska

Graduates on the labour market – assistance provided to graduates by the labour office and by other institutions in the locality Třebíč
Abstract:
Anotace Název práce: Absolventi na trhu práce – pomoc poskytovaná absolventům úřadem práce a jinými institucemi v lokalitě Třebíčska Autorka práce: Marie Bastlová Vedoucí práce: Mgr. Markéta Horáková Počet slov: 16 180 Tato bakalářská práce se zaměřuje na problémy a specifika spojená s nezaměstnaností absolventů. Problém nezaměstnanosti všech skupin obyvatel je v poslední době často diskutován i v …more
Abstract:
Annotation Title: Graduates on the labour market – assistance provided to graduates by the labour office and by other institutions in the locality Třebíč Author: Marie Bastlová Supervisor: Mgr. Markéta Horáková Number of wors: 16 180 This bachelor work concentrates on problems and specifics connected with an unemployment of graduates. The problem of the unemployment of all groups of population is recently …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Blanka Plasová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií