Zuzana BERÁNKOVÁ

Bachelor's thesis

Jak prožít umění v galerii - galerijní edukace pro děti předškolního věku

How live out art in gallery - Galleries education for preschoolage children
Abstract:
Tato práce se věnuje seznamování dětí předškolního věku s výtvarným uměním. Přímo se zaměřuje na zprostředkování umění skrz galerijní edukaci. Teoreticky se zabývá vymezením pojmů, které s tématem souvisí. Hledá vhodné vzdělávací programy pro mateřské školy. V praktické části ověřuje teoretické poznatky při realizaci vlastní galerijní animace.
Abstract:
This bachelor´s work deals with the introduction of the preschool children with the fine arts. It´s focused on the art arrangement via the gallery education. It deals on the theoretical level with the terms definition, which are related to the topic. It´s searching for convenient educational programmes for maternity schools. It the theory part it verifies the theoretical findings when realizing the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 10. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lenka Minaříková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BERÁNKOVÁ, Zuzana. Jak prožít umění v galerii - galerijní edukace pro děti předškolního věku. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta