Zuzana BERÁNKOVÁ

Bachelor's thesis

Jak prožít umění v galerii - galerijní edukace pro děti předškolního věku

How live out art in gallery - Galleries education for preschoolage children
Anotácia:
Tato práce se věnuje seznamování dětí předškolního věku s výtvarným uměním. Přímo se zaměřuje na zprostředkování umění skrz galerijní edukaci. Teoreticky se zabývá vymezením pojmů, které s tématem souvisí. Hledá vhodné vzdělávací programy pro mateřské školy. V praktické části ověřuje teoretické poznatky při realizaci vlastní galerijní animace.
Abstract:
This bachelor´s work deals with the introduction of the preschool children with the fine arts. It´s focused on the art arrangement via the gallery education. It deals on the theoretical level with the terms definition, which are related to the topic. It´s searching for convenient educational programmes for maternity schools. It the theory part it verifies the theoretical findings when realizing the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Lenka Minaříková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERÁNKOVÁ, Zuzana. Jak prožít umění v galerii - galerijní edukace pro děti předškolního věku. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta