Mgr. Hana Špaňhelová

Master's thesis

Rozvoj dovednosti čtení s porozuměním na 1. stupni ZŠ 1

Development of the Reading Skill with Understanding at first Grade of the Basic School
Abstract:
Diplomová práce „Rozvoj dovednosti čtení s porozuměním na 1. stupni ZŠ“ se zabývá čtenářskou gramotností, procesem čtení, osobou čtenáře a rozvojem dovednosti čtení s porozuměním ve 3. ročníku základní školy. Diplomová práce si klade za cíl zjistit, zda pravidelné a systematické používání pracovních listů určených k reflexi čteného textu rozvíjí dovednost čtení s porozuměním. Praktická část diplomové …more
Abstract:
The diploma thesis entitled “Development of reading skills with understanding at first grade of primary school” deals with reading literacy, the reading process, the reader as a person, and the development of reading skills with understanding in 3rd class of primary school. The aim of the diploma thesis is to find out if regular and systematic use of worksheets for reflection on the reading text could …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2013
  • Supervisor: doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta