Mgr. Mária Horváthová

Master's thesis

Vývoj tělesné zdatnosti a CAVI po kardiovaskulární rehabilitace pacientů - mužů

Development of physical fitness and CAVI after cardiovascular rehabilitation in patients- men
Abstract:
Cílem této práce bylo posoudit vliv řízeného ambulantního tréninku kardiovaskulární rehabilitace na vývoj tělesné zdatnosti a indexu poddajnosti arteriální stěny (CAVI) u mužů. Studie se zúčastnilo 8 pacientů. Trénink probíhal tři krát týdně po dobu 12 týdnů. Cvičební jednotka trvala 60 minut. Po skončení rehabilitace došlo k signifikantnímu zlepšení parametrů tělesné zdatnosti a ukazatelů transportního …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis was to evaluate the effect of a controlled outpatient training of cardiovascular rehabilitation on development of physical fitness and index of artificial compliance (CAVI) in men. The 8 men attended to the study. The training took place three times a week for 12 weeks. Every exercise unit took 60 minutes. After rehabilitation, there has been significant improvement in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2011
  • Supervisor: Mgr. Jaroslava Pochmonová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta