Tomáš Konečný

Bachelor's thesis

Vysokorychlostní železniční doprava

High-speed rail transport
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá rozborem vysokorychlostní železniční dopravy ve světě, ale také v České republice. Obsahem teoretické části je seznámení s historií nejvýznamnějších vysokorychlostních tratí ve světě, a také s historií vlaků vyšších rychlostí v České republice. V této části rovněž rozebírám výhody a nevýhody vysokorychlostních železnic. U systému Maglev se zabývám jeho zavěšením podvozku …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with highspeed rail transportation in the Czech republic and in the world. The introduction of the theoretical part is devoted to the history of the most important highspeed railways in the world and the history of czech faster trains. In this part I analysis advantages and disadvantages of the highspeed railways. The thesis is further about the perspective of highspeed transportation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2018
  • Supervisor: Josef Paleček
  • Reader: Václav Kolář

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava