Oleksandr Hayduk

Bakalářská práce

Marketingový mix vybrané společnosti

Anotace:
Cílem bakalářské práce je analýza marketingového mixu hotelu NH Prague City. Práce vyhodnocuje všechny prostředky marketingového mixu, protože pouze jejich úzké propojení může zajistit efektivní propagaci služeb zmíněného hotelu na trhu. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení pojmů marketingového a komunikačního mixu. Praktická část je zaměřena na analýzu marketingového a komunikačního mixu …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the marketing mix of NH Prague City hotel. The thesis evaluates all marketing mix resources because only their close connection can ensure effective promotion of the services of the hotel on the market. The theoretical part is focused on the definition of both marketing mix and communication mix. The practical part is focused on the analysis of marketing and communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty