Ivana VEČERKOVÁ

Bachelor's thesis

Zdravotně sociální pracovník jako součást multidisciplinárního týmu paliativní péče

Health and social worker as part of multidisciplinary team palliative care
Abstract:
Bakalářská práce na téma "Zdravotně sociální pracovník jako součást multidisciplinárního týmu paliativní péče" popisuje pojem paliativní péče, zdravotně sociální pracovník a multidisciplinární tým, kterého je součástí. Hlavním cílem této práce je seznámení čtenářů s tématem paliativní péče a zdravotně sociálním pracovníkem, jako jeho součástí. Výzkumná část práce je zaměřena na vypracované kazuistiky …more
Abstract:
This bachelor thesis "Health and social worker as part of multidisciplinary palliative careteam" describes concept of palliative care, multidisciplinary team and health and social worker as part of this team. Main purpose of this thesis is to introducemain topic of palliative care and social-medical worker as its part to the readers. Research part of the thesis is focused on elaborated case reports …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Hana Lukšová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VEČERKOVÁ, Ivana. Zdravotně sociální pracovník jako součást multidisciplinárního týmu paliativní péče. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií